Categorie archief: Uncategorized

BYOD op Ambtenaar 2.0

Na de publicatie van het artikel Bouwstenen voor een BYOD-beleid kreeg ik de vraag of de artikelen ook op Ambtenaar 2.0 en Politie 2.0 geplaatst konden worden. Daar heb ik natuurlijk niets op tegen. Het gaat immers om twee interessante netwerken van functionarissen die nadenken over het innovatieve gebruik van nieuwe technologie binnen de overheid, vanaf de werkvloer. Op Politie 2.0 kwam al snel een reactie.

Via Twitter kwam vervolgens de vraag of iemand een groep op Ambtenaar 2.0 wilde starten rond BYOD. Aangezien ik toch online was, ben ik ook maar gelijk op dat verzoek ingegaan. De groep ‘Bring your own device’ was snel genoeg aangemaakt. Ik heb een eerste stelling klaargezet voor de discussie:

Een BYOD-beleid is uitsluitend mogelijk voor medewerkers die niet met gevoelige data werken (en deze niet van buitenaf) hoeven te benaderen.

Bij deze een uitnodiging om mee te doen aan de discussies over de (on)mogelijkheden van een BYOD-beleid binnen de overheid.

Trap eens een open BYOD-deur in

In deze periode wordt veel geschreven over ‘bring your own device’. De kwaliteit van de artikelen loopt vanzelfsprekend uitéén. Je hebt schrijvers die laaiend enthousiast zijn en hun best doen om alle voordelen van BYOD op te sommen. Anderen heffen de waarschuwende vinger op en wijzen op de vele gevaren, risico’s en kosten. Bij elkaar levert het een evenwichtiger beeld op. En soms loop je tegen een artikel aan waarbij je je afvraagt: "Waarom? Had hier niet een beetje meer ingezeten?". Zoals het artikel "Seven BYOD Management tips", geplaatst op IT Business Edge en afkomstig uit de koker van Unisys. Het artikel is een slideshow met de volgende, ‘wereldschokkende’ tips:

  1. Plan ahead;
  2. Define access policies;
  3. Determine your support channels;
  4. Decide which behaviors you want to enable;
  5. Monitor for actionable data;
  6. Review policy compliance regularly;
  7. Be proactive in helping your endusers.

Och, het is op zich een prima lijstje, maar als je uit een wereld komt waar het delen van kennis en informatie centraal staat, dan is dit wel heel erg weinig. De korte toelichting bij de slides geeft mijns inziens ook weinig houvast. Het lijstje heeft overigens een prachtig voordeel: je kunt het ook gebruiken bij het maken van slides voor clouddiensten, aanschaf van lease auto’s, het ontwerpen van een gedragscode voor verantwoord koffiedrinken tijdens kantooruren…. Of overdrijf ik nu een beetje 😉 ?