Categorie archief: Uncategorized

Grip op Bring your own… , Klantendag Simac Onderwijs, 12 december

Het is wat druk volgende week. Op 12 december verzorg ik een lezing op de klantendag van Simac Onderwijs. Het onderwijs is een apart speelveld voor het BYOD-fenomeen. Het gaat al snel over veel meer devices en applicaties, op grotere schaal en met meer complexiteit dus. De introductie bij de lezing is:

Is het gebruik van smartphones en tablets in het onderwijs niet simpelweg de zoveelste ICT-vernieuwing waar we als instellingen mee te maken krijgen? Is het niet gewoon een variant op de alombekende pc- en laptopprojecten? Moeten we nu in hoog tempo de onderwijsleercentra ontmantelen en vervangen door een robuust draadloos netwerk waarop leerlingen en docenten met hun persoonlijke apparaten aan het werk kunnen? Gaan we aanschaf van eigen tablets stimuleren of gaan we standaardiseren op de iPad, een nieuwe Windows 8 tablets, of toch maar een Android apparaat? Welke overwegingen zouden leidend moeten zijn? De vraag vanuit docenten en leerlingen, het beschikbare budget, de strategische plannen rond ICT? Wat gaat dit betekenen voor de ICT-infrastructuur, het onderwijsleerproces en voor de investeringen in tools?

Jan Stedehouder, auteur van het boek Bring your own device, bespreekt in deze lezing dat Bring your own device niet op zichzelf bezien kan worden. Aan de hand van bredere bredere culturele, economische, technologische, educatieve en (geo-)politieke ontwikkelingen laat hij zien dat BYOD de voorbode is van een nieuw ICT-paradigma en dat het nu aan onderwijsinstellingen is om te investeren, niet alleen in toekomstbestendige ICT maar vooral in toekomstbestendig onderwijs.

Op de website van Simac Onderwijs staat nog niet veel informatie over tijd en locatie, maar dat kan iedere dag veranderen.

IT Consumerization voor zeerovers, 11 december, Rotterdam

Op 11 december verzorg ik een lezing op het Consumerization of IT-congres van Heliview. De titel: "IT Consumerization voor zeerovers" laat al zien dat ik een wat aparte invalshoek zal gebruiken om de bredere trends rond BYOD en Consumerization of IT te bespreken. Uit de officiële aankondiging:

BYOD is een van de meest in het oog springende onderdelen van Consumerization of IT, en we hebben er bijna grip op. Het BYOD-beleid ligt klaar, het selectietraject voor de juiste tools is opgestart, een hype getemd! Toch? CoIT omvat meer dan BYOD alleen en is op haar beurt onderdeel van bredere culturele, economische, technologische en (geo-)politieke ontwikkelingen.Vragen die in de lezing aan bod komen zijn:

 • Zorgt uw BYOD-investering dat u de kansen en mogelijkheden van die ontwikkelingen optimaal gaat benutten?
 • Wat is de overeenkomst tussen CoIT, BYOD, cloud, de nymwars, Clean IT, Quantified Self, de patentoorlogen, genome sequence mapping en de eurocrisis? Aan u de vraag of u daar voldoende rekening mee heeft gehouden!

Jan Stedehouder bespreekt in zijn lezing Consumerization of IT in het licht van deze bredere trends en de impact die het kan hebben op uw organisatie.

Het congres wordt gehouden in de Kuip te Rotterdam.

BYOD in 2013: meer discussie, minder tools, meer individuele rechten

Op Frankwatching is gisteren het artikel Online veiligheid & BYOD: in 2013 moet het individu centraal staan verschenen. Het artikel is het resultaat van een gesprek waarin Dina-Perla Marciano en ik het onderwerp Bring your own bespraken en vandaar een reeks gerelateerde thema’s aanraakten. Voor mij was het een prettige exercitie waarin verschillende sporen samen werden getrokken: BYOD, Open ICT, integere ICT, transparantie, digitale geletterdheid, neo-luddisme. Ik ben ervan overtuigd dat we op weg zijn een nieuw ICT-paradigma. De stip aan de horizon, of het centrale uitgangspunt, is – wat ik heb genoemd- een radicale individualisering van ICT.

In het artikel noem ik een aantal aandachtspunten voor 2013. Zo stel ik dat ondernemingsraden zich veel meer moeten roeren in de BYOD-discussie. Bedrijven en organisatie zijn bezig met het uitrollen van tools die zeer diep kunnen ingrijpen op persoonlijke apparaten van medewerkers, met functionaliteiten die de individuele rechten van de collega’s kunnen schenden. BYOD-enthousiastelingen krijgen gebruiksovereenkomsten voorgelegd met bepalingen die wettelijk gezien niet kunnen. Mijns inziens moet een OR hier bovenop gaan zitten. Het argument van ‘we moeten vooral de veiligheid waarborgen’ wil niet zeggen dat we gedachteloos en discussieloos dit soort maatregelen moeten accepteren.

In het verlengde daarvan bepleit ik voor 2013 twee zaken: radicale individualisering van ICT en integere ICT. Het artikel geeft een eerste aanzet, maar de komende periode zal ik ze verder uitwerken,  onder andere in lezingen op Identity.Next, de Consumerization of IT-conferentie en het congres Open iOverheid. Vooralsnog is het ‘work-in-progress’ en is mijn hoofd boven het maaiveld uitgestoken ;-) . Laat gerust weten wat je van de punten uit het artikel vindt.

Bring iT: Cisco, Vodaphone en Imtech promoten BYOD

In het artikel Bring your own …. tuindorp (PDF) schreef ik over de noodzaak om te investeren in strategische partnerschappen in plaats van in tools:

Maar u moet ook niet op de eerste plaats investeren in tools. Mijn advies is: investeer in relaties met partijen die de bereidheid hebben om het oude weg te gooien en samen met u de nieuwe tools te ontwikkelen. Investeer in strategische partnerschappen met andere bedrijven en organisaties die het nieuwe ICT-paradigma mede vormgeven, die het lef hebben om bestaande tools echt te vernieuwen, samen met u.

Het samenwerkingsverband van Imtech, Cisco en Vodaphone had ik niet direct in gedachten toen ik het bovenstaande opschreef. De drie genoemde bedrijven voeren de komende maanden onder de vlag Bring iT een actieve campagne om BYOD te promoten. Cisco timmert met Cisco ISE al stevig aan de weg in BYOD-land. De samenwerking tussen een aanbieder van netwerkoplossingen, mobiele connectiviteit en een brede implementatiepartner is interessant genoeg om in de gaten te houden.

Op de Bring IT-site staat een quick scan om te kijken of jouw organisatie klaar is voor BYOD. De whitepaper (PDF) is zeker het lezen waard. Maar, zoals ik niet vaak genoeg kan herhalen (zie ook het artikel van gisteren), kies niet te snel voor het mooie verhaal van een aanbieder.

Wat hebben leveranciers te bieden voor jouw BYOD-implementatie?

InformationWeek heeft een onderzoekje gedaan naar het BYOD-aanbod van veertig leveranciers. In het onderzoek is gekeken naar de functionaliteiten van de tools die worden aangeboden, maar ook naar de wijze waarop de leveranciers hun producten in de markt zetten. Is het Mobile Device Management, Mobile Application Management of een Bring your own device-oplossing? De titel van het onderzoeksverslag spreekt boekdoelen: 40 BYOD Vendors, One Confusing Market. Soms weten de aanbieders zelf niet onder welke vlag hun product moet varen of ze beweren dat het product ‘alles kan’, hetgeen in de praktijk moeilijk hard te maken is. In hoeverre dit onderzoek te vertalen is naar de Nederlandse markt is even de vraag, maar het dient in ieder geval als een waarschuwing voor bedrijven en organisaties die op het punt staan harde euro’s te committeren aan hun BYOD-beleid.

IT Consumerization voor zeerovers

Heliview organiseert op 11 december aanstaande de conferentie "Consumerization of IT". Een groot deel van het programma is ingevuld rond het Bring your own-fenomeen en hoe bedrijven en organisaties concreet aan de slag kunnen. De vraag: "Waarom moeten we met BYOD aan de slag?" lijkt inmiddels wel beantwoord en de focus verschuift naar het "wat en hoe?". In mijn lezing: "IT Consumerization voor zeerovers" ga ik nader in op de vraag of bij de voorgenomen investeringen in BYOD voldoende rekening is gehouden met bredere strategische ontwikkeling. De outline van de lezing is:

BYOD is een van de meest in het oog springende onderdelen van Consumerization of IT, en we hebben er bijna grip op. Het BYOD-beleid ligt klaar, het selectietraject voor de juiste tools is opgestart, een hype getemd! Toch? CoIT omvat meer dan BYOD alleen en is op haar beurt onderdeel van bredere culturele, economische, technologische en (geo-)politieke ontwikkelingen. Zorgt uw BYOD-investering dat u de kansen en mogelijkheden van die ontwikkelingen optimaal gaat benutten?

Jan Stedehouder bespreekt in zijn lezing Consumerization of IT in het licht van deze bredere trends en de impact die het kan hebben op uw organisatie. Wat is de overeenkomst tussen CoIT, BYOD, cloud, de nymwars, Clean IT, Quantified Self, de patentoorlogen, genome sequence mapping en de eurocrisis? Aan u de vraag of u daar voldoende rekening mee heeft gehouden!

Nog maar een keer: de zwakste schakel bij BYOD

De vakantie is nu wel achter de rug en mijn Evernote account zit vol met BYOD-gerelateerde berichten die om nadere aandacht vragen. Maar laten we rustig beginnen, met een onderzoek van Coalfire naar de risico’s van Bring your own device. In het onderzoek zijn eindgebruikers ondervraagd over het gebruik van smartphones, tablets en laptops. Een overzicht van de bevindingen:

 • 47% van de ondervraagden gebruikt de smartphone zakelijk, slechts 10% van de gebruikte smartphones is door het bedrijf beschikbaar gesteld;
 • 20% van de ondervraagden gebruikt een tablet, in bijna alle gevallen een persoonlijke tablet;
 • 47% van de smartphonegebruikers en 42% van de tabletbezitters heeft geen wachtwoord om de toegang tot het apparaat te beveiligen;
 • bij degenen die wel een wachtwoord gebruiken: 50% van de smartphonegebruikers heeft een sterk wachtwoord, met 62% voor de tabletbezitters en 75% van de laptopgebruikers;
 • 32% maakt gebruik van openbare draadloze netwerken;
 • 37% klikt op de URL’s in een mailtje van "de bank";
 • 36% maakt gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites;
 • 60% schrijft het wachtwoord op een stukje papier;
 • 30% van de smartphonegebruikers en 34% van de tabletbezitters heeft toegang tot gevoelige bedrijfsgegevens;
 • 61% van de ondervraagden weet niet of het bedrijf een sociaal media-beleid heeft, 62% weet niet of er een mobiel toegangsbeleid is (terwijl de bedrijven dat wel hebben).

Is dit schrikken? Nee, niet echt. De zwakste schakel is en blijft de eindgebruiker, en het maakt dan niet uit of het om BYOD, CYOD en HYD (Here’s Your Device) gaat.

BYOD in de gezondheidszorg?

Als er een beroepsgroep is die baat kan hebben bij makkelijke, mobiele toegang tot gegevens dan lijken mij dokters en verpleegkundigen een prima groep om je op te richten. Immers, we willen graag ‘handjes aan het bed’ hebben, of dat bed nu bij de patiënt thuis staat, in ziekenhuis of een andere zorginstelling. Ik kan me ook voorstellen dat de zorginformatie aan kwaliteit wint als onleesbare kriebels vervangen worden heldere, getypte letters. Mobiele toegang tot informatie, daar moet winst te behalen zijn.

Artsen zijn het daar mee eens, volgens een onderzoek van Spyglass Consulting (PDF). 80% van de artsen denkt dat iPad een mooie toekomst heeft binnen de gezondheidszorg, met nadruk op het woord ‘toekomst’. Technofoob zijn de artsen in het onderzoek niet. 98% gebruikt mobiele devices voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik, met inbegrip van clouddiensten en locatiegebaseerde diensten. Waarom dan toch praten over een toekomstige meerwaarde?

In het onderzoek worden twee redenen genoemd:

1. De ICT-afdelingen van de ziekenhuizen werken niet mee. De ICT-ers vinden het mobiele apparaten té onveilig, té onbetrouwbaar en té duur (uitrol, ondersteuning, onderhoud) in vergelijking met de reguliere desktops; en

2. De artsen missen cruciale apps die voor hun werk nodig zijn. Zo blijken er nog nauwelijks apps te zijn die aansluiten op elektronische patiëntendossiers.

Dit laatste gaat ongetwijfeld veranderen. In toenemende mate willen patiënten ook inzage hebben in hun medische gegevens vanaf hun smartphone of tablet. In Nederland hebben de zorgverzekeraars besloten om gezamenlijk de implementatie van eHealth te bevorderen. En zodra de apps er zijn, is de volgende stap (het meenemen en gebruiken van eigen devices) snel gemaakt.

Via een U-bocht of S-bahn, wij hebben de BYOD-oplossing

Of we binnenkort een Elfstedentocht kunnen rijden is nog maar afwachten (’t kan vriezen of ’t kan dooien), maar dat 2012 het jaar van BYOD gaat worden is een stuk zekerder. In ieder geval gaan ‘we’ het er heel veel over hebben en worden ‘we’ bestookt met dé oplossing voor ‘ons’ BYOD-probleem. De ICT-handel haalt alle bekende trucs uit de kast om ons daarvan te overtuigen. Zo heb je daar de onafhankelijke onderzoeken van het bureau WC-eend & Partners, waarin – uiteraard na grondig onderzoek onder tientallen CIO’s, CEO’s of andere C*O’s uit meerdere landen- de conclusie wordt getrokken dat al die C*O’s op zoek zijn naar een specifieke oplossing die -als het toch niet waar is- net wordt aangeboden door het bedrijf dat bureau WC-eend & Partners heeft ingehuurd. Andere topverkopers van ICT-spul kiezen een andere route. Zij schrijven een vlot leesbaar artikel met een inktzwart scenario over de rampen die op onze kwetsbare C*O’s afkomen vanwege, in dit geval BYOD, en laten dat plaatsen op een goed bezochte ICT- of managementsite. Een variant van deze aanpak is het plaatsen op je eigen site en er dan in de sociale media veel herrie over maken. Dan nemen die ICT- of managementsites het vanzelf wel over. Gelukkig is het inktzwarte scenario zodanig geformuleerd dat de auteur direct een praktische oplossing kan aanreiken die -als het toch niet waar is- door het bedrijf net wordt aangeboden. Let maar eens op. Aanbieders van virtualisatie-oplossingen komen altijd met een probleem dat om een virtualisatie-oplossing vraagt. VDI-toko’s komen met een probleem dat vraagt om een …. VDI-oplossing. Leveranciers van Mobile Device Management-producten weten het zo te draaien dat je een MDM-oplossing nodig hebt. En de topverkopers van veiligheidsspul, je weet wel, dezelfde bedrijven die met hun producten al jaren van Windows het meest veilige besturingssysteem ter wereld maken, zetten het scenario zodanig neer dat – je begint het vast al te raden- je hun
veiligheidsoplossing nodig hebt. Kortom, de oude meuk wordt via een u-bocht of S-bahn (met dank aan Youp) aangeboden als dé oplossing voor ‘ons’ BYOD-probleem zoals zij dat net hebben geformuleerd. Wat is nu wijsheid?

Lees de rest van dit bericht

BYOD en virtualisatie: oude wijn in nieuwe zakken?

Aan de ene kant heb je de zakelijke applicaties, aan de andere kant de mooie, nieuwe, snelle en -mag ik het zeggen- sexy devices. Een van de oplossingen om de bestaande zakelijke applicaties op die nieuwe devices te krijgen is virtualisatie (applicatie- of desktopvirtualisatie). Maar, zoals het artikel Bring your own device is a fail? betoogt, je transporteert de oude meuk met de bestaande problemen naar een nieuw apparaat dat je als professional juist wilde gebruiken om die problemen te lijf te gaan. Virtualisatie op een BYOD device staat dan gelijk aan oude wijn in nieuw zakken. Of ligt het toch genuanceerder?