Categorie archief: Ondersteuning

Tot hoever gaat de ondersteuning van BYOD-gebruikers?

In een aantal commentaren wordt gesuggereerd dat met het invoeren van een BYOD-beleid de kosten voor ICT naar beneden kunnen. Het voorhouden van kostenbesparingen wordt standaard van stal gehaald bij ICT-investeringen, maar -volgens mij- valt dat vaak tegen. Bij de ’oude’ ICT-strategie van standaardisatie, centralisatie en consolidatie zijn kostenbesparingen gevoelsmatig prima te begrijpen. Een landschap met een beperkt aantal modellen desktops, laptops en smartphones, een overzichtelijke hoeveelheid applicaties en een beheer van hardware, software en data vanaf een centrale locatie lijkt snel goedkoper dan een landschap met een wildgroei aan apparaten, applicaties en opslagmogelijkheden. De oude strategie had belangrijke voordelen als het gaat om veiligheid en compliance aan tal van richtlijnen. Een BYOD-beleid gaat lijnrecht in tegen de strategie van standaardisatie, centralisatie en consolidatie. Waar komen de kostenbesparingen dan vandaan?

Welke kosten zijn verbonden met een BYOD-beleid? Laten we het voor nu even eenvoudig houden: (1) investeringskosten; (2) vergoedingen; en (3) beheerskosten, waaronder ondersteuning. In dit artikel staan we stil bij de vraag welke ondersteuning nodig is voor gebruikers bij de invoering van een BYOD-beleid. Zodra we dat in beeld hebben, is het makkelijker de kosten daarvan door te rekenen.

Lees de rest van dit bericht