Categorie archief: Hoofdstukken

BYOD: een balans tussen controle en vrijheid

Bij de invoering van een BYOD-beleid wordt het bestaande ICT-beleid (voor een deel) losgelaten. Consolidatie, centralisatie en standaardisatie worden ingeruild voor keuzevrijheid en ‘loslaten’. Inituïtief begrijpen we direct dat dit nooit voor iedere functie binnen een organisatie mogelijk of wenselijk is. André Koot, van het Platform voor Informatiebeveiliging, heeft dit in een eenvoudig schema weten te vangen.

Model 1: Een BYOD-beleid zoekt een balans tussen de wenselijke mate van controle en van vrijheid.

De balans tussen gewenste vrijheid en controle wordt in dit model niet primair door de medewerker bepaald, maar door diens functie en rol binnen het bedrijfsproces. Koot onderscheidt drie hoofdtypen, welke gerelateerd zijn aan drie managementmodellen. ‘Operational excellence’ vraagt om duidelijke sturing op de bedrijfsprocessen en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren. ‘Customer intimacy’ stimuleert een partnerschap tussen bedrijf en klant, en ‘Product leadership’ gaat uit van innovatie en ontwikkeling. Binnen organisaties zijn afdelingen en werkzaamheden te onderscheiden die karakteristieken hebben van deze drie modellen, met de bijbehorende gewenste mate van controle op de processen.

Model 2: BYOD is niet bij iedere combinatie van controle en vrijheid mogelijk

Arno Harteveld (Microsoft) verschaft een soortgelijk model. Hij maakt een onderscheid op basis van twee vragen:

1. Stelt het bedrijf het apparaat beschikbaar of schaft de medewerker het zelf aan?
2. In hoeverre heeft het bedrijf grip op het apparaat?

Dit levert vier typen beleid rond apparaten op:

  •  ‘Here is your own’, waar medewerkers een apparaat krijgen dat volledig is voorgeconfigureerd en waar zij geen eigen applicaties op mogen installeren.
  •  ‘Choose your own’, waar medewerkers de keuze krijgen uit een aantal apparaten die vervolgens zijn voorgeconfigureerd. Misschien is er wat ruimte om te eigen applicaties geïnstalleerd te krijgen.
  •  ‘Bring your own’, waar medewerkers de vrijheid hebben een eigen apparaat aan te schaffen (al dan niet met een vergoeding) en eigen applicaties te installeren. De medewerker moet zich wel aan afspraken houden om binnen het bedrijfsnetwerk te mogen werken, waaronder het accepteren van een mate van controle door het bedrijf.
  •  ‘On your own’, waar medewerkers alle vrijheid hebben en het bedrijf geen enkele vorm van controle of toezicht uitoefent.

De assen ‘controle’ en ‘vrijheid’ zijn in model 1 anders gedefinieerd dan in model 2. In model 1 wordt gekeken vanuit het perspectief van de organisatie (hoge/lage mate van controle op de apparaten, hoge/lage mate van vrijheden voor de medewerkers om de apparaten te beheren). Model 2 kijkt vanuit het perspectief van de gebruiker/medewerker (heb ik weinig/veel controle op mijn apparaat, heb ik weinig/veel vrijheden om met het apparaat te doen wat ik wil). In het boek Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals heb ik daar onvoldoende rekening mee gehouden. Op p. 57 staat namelijk de volgende afbeelding om de overlap tussen de twee modellen te aan te geven:

Model 3: Waar is BYOD mogelijk? (zoals opgenomen in het boek)

Maar deze afbeelding is niet correct (met dank aan Valentijn Sessink 🙂 ). Als we model 1 leidend laten zijn, dan kan het niet zo zijn dat een bedrijf dat in hoge mate controle wil houden op het proces, en daarmee op het apparaat, én weinig vrijheden aan de medewerkers geeft tot een Choose your own device-beleid overgaat. Een correcte samenvoeging van de modellen is derhalve:

Model 3: Waar is BYOD mogelijk? (gecorrigeerd)

De ‘On your own’-optie is uit het model verwijderd; ik beschouw hem als een subset van BYOD. Bovenstaande figuur laat zien dat voor een deel van de medewerkes keuzevrijheid ten aanzien van hardware en software simpelweg geen optie is, maar dat wellicht wel ruimte kan worden gegeven voor het kiezen uit een beperkt aantal vooraf bepaalde apparaten en applicaties (Choose your own device). ‘Bring your own device’ is vooral haalbaar voor medewerkers die een zekere mate van vrijheid nodig hebben om hun taken binnen het bedrijfsproces goed uit te kunnen voeren.

Gaat dit voor ieder type organisatie op? Nee, niet als we de drie ideaaltypen van Accenture erbij pakken. Hoe hoger de gewenste mate van controle (en dus, hoe minder vrijheid wordt gegund), hoe minder ruimte er gegeven kan worden aan ‘Bring your own device’.

Model 4 Relatie bedrijfscultuur – BYOD Autoritair

Model 4 Relatie bedrijfscultuur – BYOD Anarchistisch

Model 4 Relatie bedrijfscultuur – BYOD groeimodel

De ideaaltypen van Accenture in het model Controle versus Vrijheid

Hoe de balans tussen gewenste controle en verschafte vrijheid gaat uitvallen moet je zelf bepalen. André Koot stelt dat het op orde hebben van de administratieve organisatie van groot belang is. Ook al komt BYOD vanuit de werkvloer aanvliegen, uiteindelijk moet het bedrijfsproces centraal blijven staan.

Dit artikel dient tegelijkertijd als erratum op de pagina’s 54 – 58 van het boek. Met dank aan Valentijn Sessink voor het aanwijzen van de inconsistentie.

Bring your own device

Wil je meer weten over BYOD? Of wil je als bedrijf of organisatie een solide BYOD-beleid ontwerpen? Het boek “Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals” is inmiddels verkrijgbaar.

Werken aan het BYOD-boek: feedback gevraagd

Ik ben een paar weken uit de running geweest en dan gaat de tijd dringen. De deadline voor het boek nadert. Gelukkig ligt er al heel wat ruw materiaal en is het zaak op basis daarvan de hoofdstukken voor het boek te schrijven. Ik heb besloten om al schrijvenderwijs de ruwe versies van de hoofdstukken online te plaatsen. Hieronder staat de eerste versie van de inleiding. Je zou denken dat je de inleiding als laatste schrijft, maar ik vind het altijd prettig om een eerste versie te hebben waarin de hoofdlijnen en de toonzetting worden beschreven.Dan heb ik een toon die in de rest van het boek kan doorklinken. Wat vinden jullie van de tekst? Voel je vrij om er op te schieten.

Lees de rest van dit bericht