Maandelijks archief: december 2012

Grip op Bring your own… , Klantendag Simac Onderwijs, 12 december

Het is wat druk volgende week. Op 12 december verzorg ik een lezing op de klantendag van Simac Onderwijs. Het onderwijs is een apart speelveld voor het BYOD-fenomeen. Het gaat al snel over veel meer devices en applicaties, op grotere schaal en met meer complexiteit dus. De introductie bij de lezing is:

Is het gebruik van smartphones en tablets in het onderwijs niet simpelweg de zoveelste ICT-vernieuwing waar we als instellingen mee te maken krijgen? Is het niet gewoon een variant op de alombekende pc- en laptopprojecten? Moeten we nu in hoog tempo de onderwijsleercentra ontmantelen en vervangen door een robuust draadloos netwerk waarop leerlingen en docenten met hun persoonlijke apparaten aan het werk kunnen? Gaan we aanschaf van eigen tablets stimuleren of gaan we standaardiseren op de iPad, een nieuwe Windows 8 tablets, of toch maar een Android apparaat? Welke overwegingen zouden leidend moeten zijn? De vraag vanuit docenten en leerlingen, het beschikbare budget, de strategische plannen rond ICT? Wat gaat dit betekenen voor de ICT-infrastructuur, het onderwijsleerproces en voor de investeringen in tools?

Jan Stedehouder, auteur van het boek Bring your own device, bespreekt in deze lezing dat Bring your own device niet op zichzelf bezien kan worden. Aan de hand van bredere bredere culturele, economische, technologische, educatieve en (geo-)politieke ontwikkelingen laat hij zien dat BYOD de voorbode is van een nieuw ICT-paradigma en dat het nu aan onderwijsinstellingen is om te investeren, niet alleen in toekomstbestendige ICT maar vooral in toekomstbestendig onderwijs.

Op de website van Simac Onderwijs staat nog niet veel informatie over tijd en locatie, maar dat kan iedere dag veranderen.

IT Consumerization voor zeerovers, 11 december, Rotterdam

Op 11 december verzorg ik een lezing op het Consumerization of IT-congres van Heliview. De titel: "IT Consumerization voor zeerovers" laat al zien dat ik een wat aparte invalshoek zal gebruiken om de bredere trends rond BYOD en Consumerization of IT te bespreken. Uit de officiële aankondiging:

BYOD is een van de meest in het oog springende onderdelen van Consumerization of IT, en we hebben er bijna grip op. Het BYOD-beleid ligt klaar, het selectietraject voor de juiste tools is opgestart, een hype getemd! Toch? CoIT omvat meer dan BYOD alleen en is op haar beurt onderdeel van bredere culturele, economische, technologische en (geo-)politieke ontwikkelingen.Vragen die in de lezing aan bod komen zijn:

  • Zorgt uw BYOD-investering dat u de kansen en mogelijkheden van die ontwikkelingen optimaal gaat benutten?
  • Wat is de overeenkomst tussen CoIT, BYOD, cloud, de nymwars, Clean IT, Quantified Self, de patentoorlogen, genome sequence mapping en de eurocrisis? Aan u de vraag of u daar voldoende rekening mee heeft gehouden!

Jan Stedehouder bespreekt in zijn lezing Consumerization of IT in het licht van deze bredere trends en de impact die het kan hebben op uw organisatie.

Het congres wordt gehouden in de Kuip te Rotterdam.