Maandelijks archief: september 2012

Maak kans op een gratis exemplaar van Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals.

In samenwerking met Academic Service en RAM Mobile Data/ Navara is het nu mogelijk om een gratis exemplaar te winnen van het boek Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals. Als onderdeel van de campagne heb ik een nieuw artikel geschreven met als titel “Bring your own…. tuindorp?. In het artikel stel ik dat ‘we’ met onze ICT zijn blijven steken in het tuindorptijdeperk. Ik begin als volgt:

Ik woon vlak bij het tuindorp Heijplaat. De weg richting het tuindorp is allesbehalve idyllisch want Heijplaat ligt aan alle kanten ingeklemd door de Rotterdamse haven. Het tuindorp is de jaren ‘20 van de vorige eeuw opgericht ten behoeve van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Het was, voor die tijd, een prachtige woonplek voor de werknemers. Niet langer hoefden zij in te kleine, overvolle en stinkende woningen in de binnenstad te wonen. Ruimte, frisse lucht, tuintjes. Alles was geregeld inclusief kerken, scholen en verenigingen. De bazen woonden op het terrein en hielden 24/7 toezicht. Privacy bestond niet. De werkgever kon onaangekondigd het huis binnen treden. Het was deel van een beschavingsfilosofie. Wij zouden het in deze tijd niet meer acceptabel vinden en ons er stevig tegen verzetten. Des te vreemder is het dat we onze ICT nog wel als tuindorp inrichten met controle, beheersing en toezicht als belangrijke richtsnoeren. Uiteraard dat alles in het belang van onze niet-technisch onderlegde collega’s en met de hoop dat hun gedrag door het pakket beperkende maatregelen vanzelf gaat veranderen. Vind u het dan raar dat de gebruikers zich ondertussen beginnen te verzetten tegen wat wij goed voor hen vinden?

Vervolgens geef ik aan wat voor bedrijven en organisatie op dit moment het meest verstandig is ten aanzien van het BYOD-fenomeen, maar lees dat vooral zelf.

Hoe kun je het boek winnen? Heel eenvoudig. Ga hiervoor naar de Facebookpagina, geef een ‘like’ voor het boek en laat je gegevens achter. Voor alle duidelijkheid, de campagne wordt gevoerd door RAM Mobile Data en je laat je gegevens bij hen achter. Iedere week wordt één exemplaar verloot onder de aangemelden. Academic Service heeft vijf boeken beschikbaar gesteld, dus je kunt vijf weken lang een kans maken.

 

 

Bring your own een hefboom voor Open ICT?

Persoonlijk vind ik het een interessante paradox. De iPad is een belangrijke oorzaak van het het BYOD-fenomeen, een tablet die stevig is verankerd in het gesloten Apple ecosysteem. Apple is erg goed in het door de strot duwen van eigen standaarden  voor randapparatuur. Tegelijkertijd slaagt de iPad, met haar plaats binnen Consumerization of IT, er wel in om het andere bolwerk, dat van Windows en Microsoft Office, stevig te doorbreken. Het standaardiseren van kantoorautomatisering op een Microsoft ‘stack’ is niet meer zo vanzelfsprekend als het een aantal jaar geleden nog was. Maar gaan we dan nu de ene leveranciersafhankelijkheid inruilen voor een andere, terwijl ‘we’ met zijn allen net zover zijn dat Microsoft zich schikt naar een open standaardenwereld? Nee, want hoe sterk de invloed van Apple met zijn iDevices ook is, het zet geen nieuwe de facto standaard neer. Het Bring your own-denken is geen Bring your iDevice. Organisaties die dat wel proberen lopen vroeg of laat tegen medewerkers aan die toch met Android-apparaten aan het werk gaan.

Kortom, bij het vertalen van BYOD naar een ICT-beleid ontkomen bedrijven en organisaties er niet aan om goed na te denken over open standaarden, over een ICT-omgeving die in staat is om tal van apparaten en applicaties toe te laten en met elkaar te laten samenwerken. In een omgeving waar samenwerking centraal staat (en dat zou standaard moeten zijn in iedere zakelijke omgeving) is uitwisseling van bestanden en gegevens essentieel en dat zet een druk op het gebruik van applicaties die een superondersteuning geven voor open standaarden. De vraag is dan of BYOD een hefboom is voor Open ICT? Deze vraag probeer ik te beantwoorden in de lezing BYOD – Providing leverage for Open ICT? die ik op zaterdag 27 oktober zal houden op T-DOSE, mijns inziens een van de belangrijke open source events in Nederland.

T-DOSE heeft dit jaar een complete track over het onderwijs en dat is een mooi resultaat van het pionierswerk van Twan Vermunt en Emiel Brok. Twan trekt al een aantal jaar een Open Source Onderwijsgroep op LinkedIn en Emiel is (onder andere) een enthousiaste promotor van LPI Nederland met als resultaat dat binnen het MBO-ICT onderwijs Linux-certificering een stevige plaats heeft gekregen.

Voor de prijs hoef je T-DOSE (27 en 28 oktober) niet te laten schieten. De toegang is gratis. De locatie is de Fontys hogeschool in Eindhoven.

Bring your own identity op IDentity.Next

De agenda begint lekker vol te stromen voor de komende maanden. Op woensdag 21 november verzorg ik de presentatie "Bring your own identity – towards a new paradigm" tijdens IDentity.Next. Op deze conferentie gaat het over onze digitale identiteit met aandacht voor veiligheid, mobiliteit, cloud, digitale data en digitaal burgerschap. In mijn verhaal sta ik (natuurlijk) stil bij het Bring your own-fenomeen. Het gebruik van persoonlijke smartphones en tablets in mijns inziens pas het begin. De druk op het mogen en willen gebruiken van eigen applicaties en online diensten gaat stevig toenemen. En ja, dan heb je als bedrijf of organisatie te maken met een wildgroei aan niet te vertrouwen apparaten, applicaties en diensten. Welke oplossingen zijn dan nog beschikbaar om enigszins grip te houden en de veiligheid en integriteit van gevoelige persoons- en bedrijfsgegevens? Wat gaat het betekenen voor gebruikersbeheer?

Het programma is nog in ontwikkeling, maar het voorlopige programma is online te bekijken. Aanmelden voor IDentity.Next is al mogelijk.

Workshop Bouwen aan een Bring your own-beleid bij BTG

Op 27 september aanstaande verzorg ik bij BTG de workshop Bouwen aan een Bring your own-beleid. Het is een korte workshop (ongeveer 30 minuten) waarin de deelnemers snel een overzicht samenstellen van welke vraagstukken een rol spelen bij het ontwerpen van een eigen BYOD-beleid. De beschikbare tijd is extreem kort, zeker als we de volgende punten willen behandelen:

  • Bring your own heeft betrekking op het geven van vrijheid aan professionals om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de ICT-tools die nodig zijn om het werk op de best mogelijke manier uit te voeren. De professional kiest een mix van hardware, software en online diensten, rekening houdend met wat verantwoord en veilig is voor het bedrijf en de rol die hij/zij daarbinnen vervult.
  • Wat is er dan voor nodig om een BYOD-beleid te ontwerpen waarmee enerzijds invulling wordt gegeven aan de gewenste, en wellicht noodzakelijke, vrijheden en anderzijds afdoende waarborgen verschaft worden ten aanzien van veiligheid?
  • Hoe betrekken we de ‘early adopters’ binnen organisaties bij het formuleren van een solide BYOD-beleid?

De workshop geeft een inkijkje hoe je, mits je de juiste mensen bij elkaar hebt, in zeer korte tijd de uitgangspunten en doelen van een BYOD-beleid in kaart kunt brengen. Waarom wil je met BYOD aan de slag? Voor welke groepen medewerkers? En wat wil je minimaal geregeld hebben?

Desgewenst verzorg ik een uitgebreidere in-house workshop waarmee je als organisatie daadwerkelijk de bouwstenen Bring your own-beleid in handen krijgt. De korte workshop is prima geschikt voor een evenement. Belangstelling voor de workshop Bouwen aan een Bring your own-beleid? Neem gerust contact op.

BTG is een vereniging van grootgebruikers van bedrijfscommunicatie. Het evenement van 27 september is toegankelijk voor leden van de vereniging.

BYOD als indicatie van een nieuw ICT-paradigma?

Aanstaande woensdag, 12 september, verzorg ik op het Application & Desktop delivery congres (Heliview) de lezing: Op weg naar een nieuw ICT-paradigma – BYOD tussen anarchie en controle. Centraal staat de vraag of Bring your own device ‘alleen maar’ een hype is, een onderdeel van bredere trends of zelfs een indicatie van een nieuw ICT-paradigma? Het antwoord op die vraag maakt uit bedrijven en organisaties tegen BYOD aan moeten kijken, welke kansen en bedreigingen BYOD biedt en hoe je nu het beste beleid moet ontwerpen. Is het een hype, dan kun je de storm uitzitten en ondertussen de bestaande ICT-omgeving verstevigen. Maar als een nieuw ICT-paradigma aan de horizon begint te verschijnen….? Denk maar zo, fors investeren kun je maar een keer doen. Wil je investeren in het verleden of in de toekomst?

Mijn lezing staat gepland voor 15.40 uur, maar de dag staat vol met lezingen en presentaties over dit onderwerp. Het congres vindt plaats in de Reehorst (Ede). Toegang is gratis al is aanmelding gewenst.

Heeft u belangstelling voor een lezing of workshop op uw event? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

BYOD: een balans tussen controle en vrijheid

Bij de invoering van een BYOD-beleid wordt het bestaande ICT-beleid (voor een deel) losgelaten. Consolidatie, centralisatie en standaardisatie worden ingeruild voor keuzevrijheid en ‘loslaten’. Inituïtief begrijpen we direct dat dit nooit voor iedere functie binnen een organisatie mogelijk of wenselijk is. André Koot, van het Platform voor Informatiebeveiliging, heeft dit in een eenvoudig schema weten te vangen.

Model 1: Een BYOD-beleid zoekt een balans tussen de wenselijke mate van controle en van vrijheid.

De balans tussen gewenste vrijheid en controle wordt in dit model niet primair door de medewerker bepaald, maar door diens functie en rol binnen het bedrijfsproces. Koot onderscheidt drie hoofdtypen, welke gerelateerd zijn aan drie managementmodellen. ‘Operational excellence’ vraagt om duidelijke sturing op de bedrijfsprocessen en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren. ‘Customer intimacy’ stimuleert een partnerschap tussen bedrijf en klant, en ‘Product leadership’ gaat uit van innovatie en ontwikkeling. Binnen organisaties zijn afdelingen en werkzaamheden te onderscheiden die karakteristieken hebben van deze drie modellen, met de bijbehorende gewenste mate van controle op de processen.

Model 2: BYOD is niet bij iedere combinatie van controle en vrijheid mogelijk

Arno Harteveld (Microsoft) verschaft een soortgelijk model. Hij maakt een onderscheid op basis van twee vragen:

1. Stelt het bedrijf het apparaat beschikbaar of schaft de medewerker het zelf aan?
2. In hoeverre heeft het bedrijf grip op het apparaat?

Dit levert vier typen beleid rond apparaten op:

  •  ‘Here is your own’, waar medewerkers een apparaat krijgen dat volledig is voorgeconfigureerd en waar zij geen eigen applicaties op mogen installeren.
  •  ‘Choose your own’, waar medewerkers de keuze krijgen uit een aantal apparaten die vervolgens zijn voorgeconfigureerd. Misschien is er wat ruimte om te eigen applicaties geïnstalleerd te krijgen.
  •  ‘Bring your own’, waar medewerkers de vrijheid hebben een eigen apparaat aan te schaffen (al dan niet met een vergoeding) en eigen applicaties te installeren. De medewerker moet zich wel aan afspraken houden om binnen het bedrijfsnetwerk te mogen werken, waaronder het accepteren van een mate van controle door het bedrijf.
  •  ‘On your own’, waar medewerkers alle vrijheid hebben en het bedrijf geen enkele vorm van controle of toezicht uitoefent.

De assen ‘controle’ en ‘vrijheid’ zijn in model 1 anders gedefinieerd dan in model 2. In model 1 wordt gekeken vanuit het perspectief van de organisatie (hoge/lage mate van controle op de apparaten, hoge/lage mate van vrijheden voor de medewerkers om de apparaten te beheren). Model 2 kijkt vanuit het perspectief van de gebruiker/medewerker (heb ik weinig/veel controle op mijn apparaat, heb ik weinig/veel vrijheden om met het apparaat te doen wat ik wil). In het boek Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals heb ik daar onvoldoende rekening mee gehouden. Op p. 57 staat namelijk de volgende afbeelding om de overlap tussen de twee modellen te aan te geven:

Model 3: Waar is BYOD mogelijk? (zoals opgenomen in het boek)

Maar deze afbeelding is niet correct (met dank aan Valentijn Sessink 🙂 ). Als we model 1 leidend laten zijn, dan kan het niet zo zijn dat een bedrijf dat in hoge mate controle wil houden op het proces, en daarmee op het apparaat, én weinig vrijheden aan de medewerkers geeft tot een Choose your own device-beleid overgaat. Een correcte samenvoeging van de modellen is derhalve:

Model 3: Waar is BYOD mogelijk? (gecorrigeerd)

De ‘On your own’-optie is uit het model verwijderd; ik beschouw hem als een subset van BYOD. Bovenstaande figuur laat zien dat voor een deel van de medewerkes keuzevrijheid ten aanzien van hardware en software simpelweg geen optie is, maar dat wellicht wel ruimte kan worden gegeven voor het kiezen uit een beperkt aantal vooraf bepaalde apparaten en applicaties (Choose your own device). ‘Bring your own device’ is vooral haalbaar voor medewerkers die een zekere mate van vrijheid nodig hebben om hun taken binnen het bedrijfsproces goed uit te kunnen voeren.

Gaat dit voor ieder type organisatie op? Nee, niet als we de drie ideaaltypen van Accenture erbij pakken. Hoe hoger de gewenste mate van controle (en dus, hoe minder vrijheid wordt gegund), hoe minder ruimte er gegeven kan worden aan ‘Bring your own device’.

Model 4 Relatie bedrijfscultuur – BYOD Autoritair

Model 4 Relatie bedrijfscultuur – BYOD Anarchistisch

Model 4 Relatie bedrijfscultuur – BYOD groeimodel

De ideaaltypen van Accenture in het model Controle versus Vrijheid

Hoe de balans tussen gewenste controle en verschafte vrijheid gaat uitvallen moet je zelf bepalen. André Koot stelt dat het op orde hebben van de administratieve organisatie van groot belang is. Ook al komt BYOD vanuit de werkvloer aanvliegen, uiteindelijk moet het bedrijfsproces centraal blijven staan.

Dit artikel dient tegelijkertijd als erratum op de pagina’s 54 – 58 van het boek. Met dank aan Valentijn Sessink voor het aanwijzen van de inconsistentie.

Bring your own device

Wil je meer weten over BYOD? Of wil je als bedrijf of organisatie een solide BYOD-beleid ontwerpen? Het boek “Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals” is inmiddels verkrijgbaar.