Maandelijks archief: juni 2012

Windows 8 tablet het ultieme BYOD apparaat?

In het boek sta ik kort stil bij de vraag of een Windows 8 tablet in een BYOD-beleid terecht gaat komen. Apple domineert het landschap met haar iDevices. Zeg “tablet” en het antwoord is “iPad”. Verschillende fabrikanten doen hun best om met hun Android tablets het marktaandeel van de iPad wat kleiner te maken. Helemaal goed gaat dat nog niet (al zijn er mooie Android tablets) en het is wachten wat Google later dit jaar laat zien met -naar verwachting- haar eigen tablet. In ieder geval is de strijd op de tabletmarkt nog niet gestreden. Het was al duidelijk dat eind 2012 tablets met Windows 8 RT in het speelveld terecht zouden komen. Afgelopen maandag maakte Microsoft bekend dat het met een eigen tablet zou komen, de Surface. Op het eerste gezicht ziet het er niet gek uit: een tablet met Windows 8 en een zeer plat toetsenbord dat zich magnetisch aan het tablet laat klikken. Gaat de Surface het ultieme BYOD apparaat worden?

De eerste reacties op het promotiepraatje waren positief, maar het duurde ook niet lang voordat de kritische vragen opdoken. Een mooi verhaal vertellen is een ding, maar in dit verhaal ontbraken een aantal feiten. Bij Gizmodo vragen ze zich af wat de hardwarespecificaties uiteindelijk zullen worden, wat de Surface moet gaan kosten en wanneer deze werkelijk te verkrijgen is. En, hoe makkelijk wordt het werken op dat toetsenbord, want dat mochten de journalisten niet testen.

IT World zet de wel bekende specificaties van Surface af tegen de iPad. De Surface met Windows 8 RT (ARM processor) heeft een wat groter scherm (10,6 versus 9,4 inch), maar dat is dan ook het belangrijkste verschil. De Surface met Window 8 Pro (Intel processor)is nog net geen 4 mm dikker dan de iPad maar komt beschikbaar met 128 GB opslag. De beide Windows tablets hebben wel weer USB-poorten, wat ik een belangrijke plus vind ten opzichte van de iPad.

Een derde aandachtspunt was de licentie waaronder Office voor Windows 8 RT beschikbaar komt. Tim Anderson beschrijft dat Office 2013 beschikbaar komt onder een Home/Student licentie en dan is zakelijk gebruik niet toegestaan. Indien het bedrijf Windows desktops heeft draaien via Software Assurance dan mag je wel kosteloos de virtuele desktop gebruiken. Maar is dat niet het geval dan wordt het al een stuk lastiger om Surface met Windows 8 RT als BYOD apparaat te gebruiken.

Vanuit BYOD-oogpunt is het niet handig dat Microsoft ervoor kiest twee tablets uit te brengen, een voor privégebruik en een voor zakelijk gebruik. Ik denk dat het onderscheid achterhaald is en dat dit onder andere zichtbaar wordt bij BYOD. Het lijkt me ook niet handig in een markt waar je belangrijkste concurrent Apple is. Die is heel simpel: één model, beperkt aantal configuraties.

Een laatste kritiekpunt op de “lancering” van Surface kwam via Twitter voorbij. Apple lanceert een nieuw tablet en je kunt een dag later in de rij aansluiten om het nieuwe speeltje aan te schaffen. Na de lancering van afgelopen maandag moeten we misschien nog zes maanden wachten. Mijn keuze zou het niet zijn geweest. In ieder geval zullen we ook zo lang moeten wachten alvorens de vraag of Surface een goed, wellicht het ultieme, BYOD apparaat is te kunnen beantwoorden.

Advertenties

BYOD boek in voorverkoop op nummer 1

Het gaat lekker met de voorverkoop van het boek Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals. "Early birds" kunnen het boek met 5 euro korting aanschaffen, onder andere bij Computerboek en Managementboek. Bij Computerboek staan we al een kleine week op de eerste verkooppositie. 🙂 Bedankt voor jullie vertrouwen en belangstelling.

BYOD moet toch kansen bieden?

Een van de reacties op de BYOD-dag van Ambtenaar 2.0 was waarom ik zoveel over risico’s en beheersing daarvan sprak. De vraagsteller had liever gezien dat ik meer had verteld over de kansen en mogelijkheden van bring your own device. Astrid Tol was zo te lezen met een soortgelijke insteek naar de BYOD-dag gekomen. In het artikel “BYOD: Boeven, beren en ander gespuis” schrijft ze:

Voor mij als niet-digitaal onderlegde gebruiker is het heel eenvoudig: ik wil een middel gebruiken waarmee ik tijd- en plaatsonafhankelijk bij informatie en documentatie van mijn verschillende opdrachtgevers kan. Geen gedoe met in- en uitloggen, tokens en oneindige hoeveelheid wachtwoorden.
Een dag vol nieuwe kansen, tips en trucs was mijn verwachting.

Maar helaas, mijn keynote met als titel: “Argeloos en naïef wandelen in het mijnenveld – Bring your own disaster?” maakte snel een einde aan die verwachting. Haar zoontje was een van de eerste slachtoffers:

Onder de indruk van de info van de BYODdag heb ik mijn zoon afgelopen weekend verboden om op zijn eigen laptop Teamviewer te installeren voor een online game die hij speelt. Eigenlijk geen idee of dit kwaad kan, maar hij moet het doen met een gewaarschuwd en iets minder naïef mens ….

Sorry Astrid, maar helemaal ongelukkig kan hier niet mee zijn, al was het ook niet helemaal de bedoeling om het enthousiasme voor BYOD te dempen. Ik ben het met je eens dat het echt afgelopen moet zijn met al dat in- en uitloggen, de tokens en de vele wachtwoorden. Het wordt hoog tijd dat organisaties hun ICT-omgeving dusdanig inrichten dat ze veel en veel soepeler om kunnen gaan met de groter wordende schil van ZZP-ers en ZZP-achtige medewerkers, want dat is mijns inziens de toekomst van de arbeidsorganisatie. Maar dat is in de keynote ook aan bod gekomen.

Biedt BYOD wel nieuwe kansen? Absoluut, alleen zijn het kansen die veel verder gaan (en veel dieper ingrijpen) dan het gebruik van eigen smartphones en tablets op korte termijn. Op korte termijn is er veel mogelijk, al is dat afhankelijk van het type organisatie, de huidige ICT-omgeving en de rol die iemand in die organisatie vervult. Hoe meer je te maken hebt met persoonsgegevens of gevoelige informatie, des te beperkter zal het BYOD-beleid voor je uitpakken, op dit moment. Hoe meer je bewerkbare documenten moet uitwisselen met collega’s die met andere apparaten en software werken, des te beperkter de ruimte om je eigen apps te kiezen, op dit moment. Des te vaker we horen over het uitlezen van contactgegevens door ‘rogue apps’, of over slecht beveiligde databases met onze wachtwoorden (LinkedIn), of over tekortkomingen in het wachtwoordbeleid van online diensten (Google Apps for Business en de Cloudflare case), des te meer weerstand zul je ondervinden bij het bepleiten van meer vrijheden ten aanzien van apparaten en apps. Dat is, helaas, een vervelende realiteit.

Maar BYOD verschaft ons een prima gelegenheid om daar verandering in aan te brengen, een verandering die er hoe dan ook moet komen gezien de bredere maatschappelijke en technologische trends. BYOD is mijns inziens een belangrijk breekijzer om te komen tot fundamentele veranderingen in de wijze waarop wij met ICT omgaan. Het vereist een andere ziens- en denkwijze van de zijde van ICT-beheerders: minder gericht zijn op end-to-end controle en beheersing, meer gericht op controle en beheersing van de gegevens; minder gericht op standaardisatie, consolidatie en centralisatie, meer gericht op flexibiliteit en een open ICT-architectuur. Maar het vereist ook een andere ziens- en denkwijze bij de gebruikers. De vrijheid om meer met innovatieve technologie te kunnen werken en zelf je tools te kiezen gaat vergezeld met extra verantwoordelijkheden ten aanzien van de reële risico’s.

Het BYOD-fenomeen maakt zichtbaar waar we de komende jaren echt in moeten investeren en waar de status quo tekort schiet. Mijn advies voor Astrid is dan ook om Teamviewer niet te verbieden, maar eens goed met junior aan tafel te zitten om te kijken waarom hij dat programma moet of wil gebruiken en samen met hem te bekijken onder welke voorwaarden het programma wel of niet actief mag zijn, welke toegang het programma heeft tot de gegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen en hoe junior de risico’s kan beheersen. Astrid, je investeert dan in een betere awareness bij je zoon en je geeft dan thuis invulling aan een van de belangrijke opdrachten van organisaties voor de komende jaren. Het lijkt me dat je daar bij je opdrachtgevers prima mee aan kan komen ;-).

Hoe verrassend kan het zijn?

In het artikel "Manager ziet wel iets in BYOD" doet MT verslag van een onderzoek naar de belangrijkste IT-thema’s volgens managers. Het lijkt me prima om te peilen wat de meningen van managers zijn, al was het maar om het af te zetten tegen andere bronnen over maatschappelijke en technologische trends. De relatie tussen de kop (Manager ziet wel iets in BYOD) en de resultaten van het onderzoek is helaas niet al te duidelijk. Zo blijkt 5% van de managers BYOD een ‘key issue’ te vinden met de opmerking dat 64% van de IT-managers denkt dat medewerkers productiever worden door BYOD. Alleen al met deze twee cijfers zou ik een andere titel voor het artikel hebben gekozen. De mogelijkheid om de productiviteit te verhogen is volgens mij altijd wel een ‘key issue’.

Naast BYOD zijn cloud en communicatie belangrijkste aandachtspunten. De observaties uit omtrent de cloud zijn het nalezen waard. Ik zet die observaties puntsgewijs onder elkaar:

  • Het zijn met name managers die beslissen over outsourcing die zeggen zich sterk te oriënteren op diensten in de cloud.
  • Van de outsourcingsbeslissers zegt ruim 45 procent druk bezig te zijn met zulke software die niet meer lokaal draait, maar op servers die gebruik maken van internet.
  • Dit is beduidend meer dan de managers op het gebied van kantoorautomatisering, beheer en onderhoud en pakketsoftware. Van hen zegt slechts ongeveer een op de drie actief te zijn met ict-diensten op het wereldwijde web.
  • Bij de security-beslissers, toch een groep managers van wie je zou verwachten dat de cloud een grote zorg is, zegt zelfs de helft weliswaar met de term bekend te zijn, maar desondanks in het eigen bedrijf weinig met de cloud te doen.

Op zich heldere conclusies, maar de redactie van MT staat toch even te kijken van de bevindingen:

Opmerkelijk, al is de reden hiervan uit het onderzoek helaas niet op te maken. Zouden er voor de managers die beslissen over de ict­veiligheid zoveel belangrijker issues zijn? Of zou de veiligheid van de cloud inmiddels voldoende gewaarborgd zijn?

Ik vind deze conclusies niet zo heel opmerkelijk. Ze passen namelijk vrij naadloos bij de de taak van de verschillende typen managers. Managers die met outsourcing bezig zijn, zijn so wie so meer geneigd om ‘naar buiten’ te kijken en dan liggen cloudoplossingen meer voor de hand. Je hoeft maar een paar gesprekken te voeren met managers die security met hoofdletters schrijven om er achter te komen dat de cloud voor hen een no go-area is. Te veel onzekerheden, te veel risico’s en te weinig onderliggende maatregelen in de bedrijven waar ze werken. En de cloud op het gebied van kantoorautomatisering? Het kan, maar het is allemaal nog erg jong. Dus de vraag: "Of zou de veiligheid van de cloud inmiddels voldoende gewaarborgd zijn?" komt op mij wat naïef over.

Het is wel leuk om met de verschillende typen managers te praten over BYOD, want de aanbevelingen, wensen en eisen kunnen behoorlijk uit elkaar lopen. Of elkaar in de weg zitten.

Wat leren we van BYOD infographics?

Ik ben een enthousiaste mindmapper. Het idee dat we op die manier zowel de cognitieve als creatieve capaciteiten van onze hersens kunnen gebruiken spreekt me wel aan. Infographics zitten, wat mij betreft, een beetje in dezelfde hoek. Als ze goed zijn gemaakt krijg je snel een handig overzicht van een onderwerp. Bij BYOD struikel je inmiddels bijna dagelijks over nieuwe infographics. Ik heb er drie geselecteerd voor dit artikel. Maar of ze nu echt nuttig zijn?

De BYOD-uitdaging

De infographic van Matrix42 wil aantonen dat BYOD een snel groeiend fenomeen is, maar dat er onduidelijkheid is over de richting die het op zal gaan. Persoonlijk vind ik het kopje: "Geen consensus over het besturingssysteem" opvallend. Mijns inziens maakt BYOD de hele discussie over besturingssystemen overbodig. Er hoeft geen consensus te zijn over het besturingssysteem. Dat is een restant van het oude standaardisatie, consolidatie en centralisatie-denken.

Een volgende uitdaging: het monitoren van BYOD

Aternity wil de lezer/kijker doordringen van het belang van goede monitoring van BYOD-apparaten. Het bedrijf haalt hiervoor informatie uit verschillende bronnen. Op basis van deze infographic kun je concluderen dat een BYOD-beleid niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Focus op e-mail, synchronisatie van agenda’s en contactpersonen en instant messaging en je hebt de meeste medewerkers blij gemaakt.

BYOD, wel of niet doen?

Je kan ook proberen een compleet boek in één infographic te stoppen, zoals Clicksoftware heeft geprobeerd. Waar Aternity zichtbaar maakt dat zakelijke applicaties niet zo heel hoog op het prioriteitenlijstje staan, noemt Clicksoftware het gebruik van zakelijke applicaties (CRM, ERP) op tablets een belangrijk pluspunt (productiviteit neemt toe).

Sheets Argeloos en naïef wandelen in het mijnenveld – Bring your own disaster?

Op 5 en 8 juni heb ik, respectievelijk bij Westcon en Ambtenaar 2.0, de lezing Argeloos en naïef wandelen in het mijnenveld – Bring your own disaster? gehouden. In de lezing sta ik stil bij de context van het BYOD-fenomeen en wat BYOD vraagt van organisaties en medewerkers. Wat zijn de bouwstenen van een BYOD-beleid? Waarom is het zinloos te vertrouwen op tools om het BYOD-fenomeen in juiste banen te leiden? Mijn stelling is dat BYOD een van de meest in het oog springende onderdeel is van een verschuivend ICT-paradigma. Nu als organisatie, professional of leverancier niet goed meegaan met BYOD betekent straks de boot missen.

Voel je vrij mij een mailtje te sturen als je belangstelling hebt om deze lezing binnen jouw organisatie of op jouw event te horen aangevuld met een vertaling naar waar jij mee bezig bent. (byod OP janstedehouder PUNT nl). De sheets van de presentatie zijn in te zien (PDF).

P.S. Alle presentaties van het BYOD-evenement van Westcon staan ook online.

BYOD sneak preview

We tellen af naar de dag waarop het boek echt beschikbaar komt. De uitgever heeft me vanochtend laten weten dat de voorverkoop goed loopt. De kans om Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals met een leuke korting aan te schaffen laten maar weinigen lopen :-).

Weet je nog niet helemaal zeker of de aanschaf van het boek de moeite waard is? Geen probleem. Je kunt het boek “proeven” want het inkijkexemplaar is sinds vandaag beschikbaar. De sneak preview bevat de inhoudsopgave en stukken van hoofdstuk 1 en 3.

BYOD inkijkexemplaar (PDF)

Ambtenaar 2.0 BYOD-dag, 8 juni 2012

Op 8 juni wordt in Utrecht een BYOD-dag georganiseerd door de Ambtenaar 2.0- gemeenschap. Het programma bestaat uit een tweetal lezingen (waarvan ik er een verzorg) en negen workshops. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het eind van de dag naar huis gaan met handvatten voor het invoeren (of verbeteren) van een BYOD-beleid in hun respectieve organisaties.

De BYOD-dag wordt gehouden in het gebouw van het College Beoordeling Geneesmiddelen. We gaan om 10.00 uur van start en ronden om 15.00 uur af.

Boek Bring your own device vijf euro goedkoper bij voorintekening

Het is zover. Het manuscript is af, de tekstuele wijzigingen zijn verwerkt en over een aantal weken ligt het boek ook echt in de boekhandel. Computerboek.nl trapt gelijk lekker af bij de vrijgave van het boek. “Bring your own device. Toepassing voor werkgevers en professionals” komt straks voor € 24,95 op de schappen, maar bij voorintekening kost het boek slechts € 19,95. Ik ben wat bevooroordeeld, maar ik denk dat het een koopje is.