Maandelijks archief: mei 2012

Lezing: Argeloos en naïef wandelen in het mijnenveld – Bring your own disaster?

Op 5 juni aanstaande geef ik een lezing over BYOD op het Bring Your Own Device-event van Westcon. De titel van de lezing is: “Argeloos en naïef wandelen in het mijnenveld – Bring your own disaster?”. De introductie van de lezing luidt:

Jan Stedehouder hanteert een ruimte definitie van wat onder “bring your own device” moet worden verstaan: “Bring your own device heeft betrekking op het geven van vrijheid aan de professional om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de ICT-tools die nodig zijn om het werk op de best mogelijke manier uit te voeren. De professional kiest een mix van hardware, software en online diensten, rekening houdende met wat verantwoord en veilig is voor het bedrijf en de rol die hij daarbinnen vervult.” Dat klinkt leuk, en dat moet mogen voor een schrijver en columnist, maar het is natuurlijk volstrekt niet haalbaar in de dagelijkse praktijk! Toch? Jan laat in zijn bijdrage zien dat BYOD slechts een voorbode is van een breder fenomeen dat een nieuw ICT-paradigma zal afdwingen. Vragen als: “Hoe houden we grip op devices en data?”, “Wat mag BYOD kosten?”, “Hoe beheersen we het gedrag van de medewerkers nu privé en zakelijk verder door elkaar lopen?”, “Hoe beheersen wij de (nieuwe) risico’s die BYOD met zich mee brengt?” zijn, hoe noodzakelijk misschien ook, al achterhaald. Zonder rekening houden met het nieuwe ICT-paradigma kom je met je BYOD-beleid in een mijnenveld terecht. Hoe voorkom je dus dat jouw BYOD-beleid een Bring your own disaster-beleid wordt?

Wanneer zijn apps geschikt voor BYOD?

Een BYOD-beleid gaat niet slechts om de persoonlijke apparaten waarmee professionals hun werk doen, maar ook om de applicaties en apps die zij daarvoor het beste achten. In een zakelijke omgeving kan die vrijheid nooit absoluut zijn. Zodra er sprake is van uitwisseling van gegevens of van documenten die door meerdere medewerkers bewerkt en gedeeld moeten worden, neemt de vrijheid scherp af. Het is heel fijn dat de nieuwe marketingmedewerker op haar MacBook Pro in Keynote een fantastische presentatie heeft weten te maken, maar de secretaresse heeft Windows 7 op haar laptop draaien met Powerpoint en die wil toch echt op het laatste moment nog wat wijzigingen aan kunnen brengen. Powerpoint kan geen Keynote-bestanden lezen, Keynote kan een presentatie wel opslaan in Powerpoint-formaat maar dat levert een veel minder mooie presentatie op.

Wat we wellicht ook niet willen is dat medewerkers bedrijfsgevoelige gegevens opslaan in verschillende clouddiensten, simpelweg omdat de apps waarmee ze werken verschillende diensten ondersteunen. Of een op zich fantastische app gebruiken waarvan de gegevens alleen maar te openen zijn op de iPad, iPhone en een iMac met bijbehorende, erg dure applicaties voor verdere bewerking en integratie met andere applicaties.

Lees de rest van dit bericht

Wat levert een BYOD beleid op?

Het is mogelijk een redelijk beeld te krijgen van de mogelijke kosten(-posten) bij een BYOD-beleid, kosten die in termen van een bredere strategie op zich te verantwoorden zijn. Daarnaast zijn we zijn in staat om de niet-materiële baten te beschrijven. Maar het liefst maken we ons kosten-baten plaatje compleet door ook de batenkant in harde euro’s te beschrijven. Volgens het iPass-onderzoek werken medewerkers die onder Het Nieuwe Werken flexibeler mogen omgaan met hun werktijd 240 uur op jaarbasis meer. Het Kadenza-onderzoek liet zien dat ruim 20% van de medewerkers door het gebruik van smartphones en tablets extra buiten kantoortijd is gaan werken, in het bijzonder voor het afhandelen van e-mail en het lezen van documenten. Dit geeft al enige indicatie van de winst die te boeken is

In mei 2012 verschenen de resultaten van het Cisco IBSG Horizons onderzoek naar BYOD en virtualisatie. In het onderzoek zijn 600 ICT-beslissers uit 18 verschillende sectoren in de Verenigde Staten ondervraagd. Het ging om beslissers met directe verantwoordelijkheid voor besluitvorming over mobiele toepassingen, dus de mensen die met BYOD te maken hebben. In het onderzoek lopen de bevindingen over Het Nieuwe Werken en BYOD een beetje door elkaar heen. Zo blijkt bij de ondervraagden 44% van de kenniswerkers minimaal één dag per week buiten kantoor te werken, wat op zich al een besparing heeft opgeleverd van $ 2.500,– per thuiswerker (die één dag per week thuis werkt).

Lees de rest van dit bericht

Klein onderzoekje: Heb je belangstelling voor een BYOD workshop?

De komende maanden wil ik een serie workshops organiseren. Dat doe ik graag op een manier die ook aansluit bij wat jullie willen. Voor dat doel heb ik een korte vragenlijst samengesteld met vragen over de meest geschikte plaats, mogelijke prijzen en over wat er qua inhoud in de workshop moet zitten. Jullie zouden me een groot plezier doen door de vragenlijst in te vullen. Als je wilt kun je je contactgegevens direct achterlaten of een afspraak maken voor een in-house programma. Bedankt :-).