Maandelijks archief: januari 2012

BYOD en virtualisatie: oude wijn in nieuwe zakken?

Aan de ene kant heb je de zakelijke applicaties, aan de andere kant de mooie, nieuwe, snelle en -mag ik het zeggen- sexy devices. Een van de oplossingen om de bestaande zakelijke applicaties op die nieuwe devices te krijgen is virtualisatie (applicatie- of desktopvirtualisatie). Maar, zoals het artikel Bring your own device is a fail? betoogt, je transporteert de oude meuk met de bestaande problemen naar een nieuw apparaat dat je als professional juist wilde gebruiken om die problemen te lijf te gaan. Virtualisatie op een BYOD device staat dan gelijk aan oude wijn in nieuw zakken. Of ligt het toch genuanceerder?

Welke spelregels bepalen jouw BYOD-beleid?

De impuls om met ’bring your own device’ aan de slag te gaan is afkomstig van de werkvloer, van professionals die merken dat met hun consumentenspeeltje sneller, beter, leuker, effectiever en efficiënter kunnen werken. Waarom zou je dat tegen willen houden? Zij enthousiast, jij een probleem minder. Maar wacht even! Nederland is het land van wetten en regels. Welke spelregels zijn van invloed op het ontwerpen en invoeren van een BYOD-beleid?

Lees de rest van dit bericht

Speeltijd: Android op een desktopcomputer

De afgelopen weken heb ik uitgebreid met de Asus Transformer kunnen werken. Ik heb nu een beter beeld van wat met een tablet wel en niet te doen is, wat handig is, waar een tablet sterk in is en wat -voor mij althans- de ’deal breakers’ zijn. Binnenkort gaat de Transformer weer terug naar de fabrikant. Het testen van apps is nog niet afgerond en dus ben ik op zoek gegaan naar een mogelijkheid om Android apps op een ’normale’ desktopcomputer te draaien. Eén mogelijkheid is het installeren van een Android SDK (SDK= Software development kit) met wat uitbreidingen, zodat je een aantal apparaten virtueel kan gebruiken.

Lees de rest van dit bericht

Bouwstenen voor een BYOD-beleid: Strategie

Het stappenplan van #Legal vormt een mooie basis om tot een eigen BYOD-beleid te komen, maar het is niet compleet. De betrokkenheid van de werkvloer bij het formuleren van het BYOD-beleid ontbreekt. Het stappenplan blijft daarnaast op het operationele niveau hangen en vraagt niet expliciet om aandacht voor de strategische kant van een BYOD-beleid. Door in een vroeg stadium de verschillende partijen bij het formuleren van het beleid te betrekken zit het er impliciet wel in. Immers, je mag van de genoemde ‘stakeholders’ verwachten dat ze rekening houden met de missie, visie en strategie van het bedrijf, dat ze de bedrijfscultuur goed kunnen aanvoelen. Mijns inziens maakt het de discussies over het gewenste BYOD-beleid een stuk makkelijker als deze aandachtspunten wel expliciet worden meegenomen.

In het rapport “The Genie Is Out of the Bottle: Managing the Infiltration of Consumer IT Into the Workforce” van Accenture wordt stilgestaan bij mogelijke strategische keuzen in een BYOD-beleid. Welke strategie je kiest hangt samen met de missie, visie, strategie, bedrijfscultuur van het bedrijf of organisatie, en de spelregels die zijn opgelegd voor de markt(en) waar je actief bent. Accenture onderscheidt twee extremen: een anarchistische strategie versus een autoritaire strategie, met in het midden een meer iteratieve en coöperatieve strategie waarbij je als bedrijf al lerende BYOD uitrolt. Waar haalt Accenture die wijsheid vandaan? Uit interviews met 47 managers van 30 bedrijven en een onderzoek onder 4.100 professionals uit 16 landen.
Lees de rest van dit bericht

BYOD op Ambtenaar 2.0

Na de publicatie van het artikel Bouwstenen voor een BYOD-beleid kreeg ik de vraag of de artikelen ook op Ambtenaar 2.0 en Politie 2.0 geplaatst konden worden. Daar heb ik natuurlijk niets op tegen. Het gaat immers om twee interessante netwerken van functionarissen die nadenken over het innovatieve gebruik van nieuwe technologie binnen de overheid, vanaf de werkvloer. Op Politie 2.0 kwam al snel een reactie.

Via Twitter kwam vervolgens de vraag of iemand een groep op Ambtenaar 2.0 wilde starten rond BYOD. Aangezien ik toch online was, ben ik ook maar gelijk op dat verzoek ingegaan. De groep ‘Bring your own device’ was snel genoeg aangemaakt. Ik heb een eerste stelling klaargezet voor de discussie:

Een BYOD-beleid is uitsluitend mogelijk voor medewerkers die niet met gevoelige data werken (en deze niet van buitenaf) hoeven te benaderen.

Bij deze een uitnodiging om mee te doen aan de discussies over de (on)mogelijkheden van een BYOD-beleid binnen de overheid.

Bouwstenen voor een BYOD-beleid

Wat zijn de bouwstenen voor het ontwerpen van een ’bring your own device’-beleid in jouw organisatie? Waar moet je rekening mee houden? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Welke afspraken moet je binnen de organisatie maken? Dit zijn zo wat vragen waar ik voor het schrijven van het boek mee bezig ben. Een paar weken geleden liep ik tegen het document “5 Steps to generating a Bring Your Own Device strategy” van #Legal aan. Het document is geschreven vanuit het perspectief van een advocatenkantoor. De aangereikte bouwstenen zijn een nadere beschouwing waard.

#Legal begint met een duidelijke waarschuwing: het voeren van een BYOD-beleid begint met het maken van een afweging tussen de potentiële voordelen (hogere productiviteit) en de potentiële risico’s (minder grip op data en toegang tot die data). Het niet voeren van een BYOD-beleid lijkt echter beroerder:

Lees de rest van dit bericht

Trap eens een open BYOD-deur in

In deze periode wordt veel geschreven over ‘bring your own device’. De kwaliteit van de artikelen loopt vanzelfsprekend uitéén. Je hebt schrijvers die laaiend enthousiast zijn en hun best doen om alle voordelen van BYOD op te sommen. Anderen heffen de waarschuwende vinger op en wijzen op de vele gevaren, risico’s en kosten. Bij elkaar levert het een evenwichtiger beeld op. En soms loop je tegen een artikel aan waarbij je je afvraagt: "Waarom? Had hier niet een beetje meer ingezeten?". Zoals het artikel "Seven BYOD Management tips", geplaatst op IT Business Edge en afkomstig uit de koker van Unisys. Het artikel is een slideshow met de volgende, ‘wereldschokkende’ tips:

  1. Plan ahead;
  2. Define access policies;
  3. Determine your support channels;
  4. Decide which behaviors you want to enable;
  5. Monitor for actionable data;
  6. Review policy compliance regularly;
  7. Be proactive in helping your endusers.

Och, het is op zich een prima lijstje, maar als je uit een wereld komt waar het delen van kennis en informatie centraal staat, dan is dit wel heel erg weinig. De korte toelichting bij de slides geeft mijns inziens ook weinig houvast. Het lijstje heeft overigens een prachtig voordeel: je kunt het ook gebruiken bij het maken van slides voor clouddiensten, aanschaf van lease auto’s, het ontwerpen van een gedragscode voor verantwoord koffiedrinken tijdens kantooruren…. Of overdrijf ik nu een beetje 😉 ?

BYOD in quotes, 20 januari 2012

Het aantal artikelen rond de onderwerpen BYOD, Consumerization of IT en Mobile Device Management neemt in hoog tempo toe. Dagelijks selecteer ik artikelen voor het Evernote notitieboekje. Wat is er de afgelopen twee weken voorbij gekomen? De quotes zijn, net als de vorige keer, niet geheel willekeurig bij elkaar geplaatst en geven een indruk van hoe er over BYOD wordt gedacht.


The reason most companies – especially midsize ones – do a BYOD transition is not to increase productivity but to palm off telecom costs onto employees. Their goal is to reduce absolute cost; productivity and employee satisfaction are mere side effects. That of course is the problem: Their goals are naive, so what should be viewed as a positive outcome isn’t. The problem is not that BYOD itself is negative, it’s that many companies do it for the wrong reason and don’t get what they wanted. Infoworld


I’ll skip the potential cost savings; relative to the extent of your enterprise, a move to mobile devices in replacement of PCs will indeed save a little cash, but this will quickly be eaten up by the IT departments need to make data available and secure. CFO World

Lees de rest van dit bericht

BYOD alleen voor smartphones en tablets?

Als ik aan BYOD denk, dan denk ik aan smartphones, tablets, laptops én desktops. Toegegeven, het meenemen van een eigen desktopcomputer naar het werk zal niet bij iedereen als eerste door het hoofd schieten (omgekeerd ziet wellicht ook niet iedereen te wachten om dagelijks met een laptop te zeulen). Maar je mag op zijn minst verwachten dat wordt nagedacht over het gebruik van privélaptops, bijvoorbeeld door de liefhebbers van een MacBook. Vreemd genoeg zie je dat weinig terug in de overvloed aan BYOD-artikelen. De focus lijkt smartphones en tablets, met een discussie of je die wel veilig kunt toelaten op het bedrijfsnetwerk. Hanteer ik een veel te ruime definitie van apparaten die onder een BYOD-beleid mogen vallen? Zijn potentiële BYOD-werkers al tevreden met de mogelijkheid hùn smartphone en/of tablet zakelijk te mogen gebruiken? Of denken veel van de schrijvers van BYOD-artikelen gewoonweg te klein en zien zij onvoldoende het volledige potentieel van BYOD?

Tot hoever gaat de ondersteuning van BYOD-gebruikers?

In een aantal commentaren wordt gesuggereerd dat met het invoeren van een BYOD-beleid de kosten voor ICT naar beneden kunnen. Het voorhouden van kostenbesparingen wordt standaard van stal gehaald bij ICT-investeringen, maar -volgens mij- valt dat vaak tegen. Bij de ’oude’ ICT-strategie van standaardisatie, centralisatie en consolidatie zijn kostenbesparingen gevoelsmatig prima te begrijpen. Een landschap met een beperkt aantal modellen desktops, laptops en smartphones, een overzichtelijke hoeveelheid applicaties en een beheer van hardware, software en data vanaf een centrale locatie lijkt snel goedkoper dan een landschap met een wildgroei aan apparaten, applicaties en opslagmogelijkheden. De oude strategie had belangrijke voordelen als het gaat om veiligheid en compliance aan tal van richtlijnen. Een BYOD-beleid gaat lijnrecht in tegen de strategie van standaardisatie, centralisatie en consolidatie. Waar komen de kostenbesparingen dan vandaan?

Welke kosten zijn verbonden met een BYOD-beleid? Laten we het voor nu even eenvoudig houden: (1) investeringskosten; (2) vergoedingen; en (3) beheerskosten, waaronder ondersteuning. In dit artikel staan we stil bij de vraag welke ondersteuning nodig is voor gebruikers bij de invoering van een BYOD-beleid. Zodra we dat in beeld hebben, is het makkelijker de kosten daarvan door te rekenen.

Lees de rest van dit bericht