Maandelijks archief: december 2011

Welke risico’s lopen smartphones in een BYOD-beleid?

De invoering van een BYOD-beleid betekent een verlies van controle op de gebruikte apparaten. De apparaten (smartphones, tablets, laptops, computers) zijn immers niet langer eigendom van het bedrijf maar van de medewerker. Smartphones beschikken tegenwoordig over stevige rekenkracht en een redelijke opslagcapaciteit. Reken maar even uit hoeveel bestanden en andere bedrijfsgegevens op een 8 GB geheugenkaartje geplaatst kunnen worden. Het is zeker zinvol om op voorhand de risico’s die verbonden zijn aan het zakelijk gebruik van persoonlijke smartphones in beeld te brengen. ENISA, het European Network and Information Security Agency, publiceerde in 2010 een studie naar de veiligheidsrisico’s van smartphones, met in het achterhoofd dat in 2013 de smartphone hét device is om op het internet te gaan. De tien belangrijkste risico’s zijn:

Lees de rest van dit bericht

Werken met documenten op een tablet

Bij een BYOD-beleid gaat het er niet slechts om dat professionals met hun eigen apparaten aan het werk mogen, maar ook dat ze in staat om hun werk überhaupt goed te doen. Wat verwachten we dan van smartphones, tablets, laptops en desktops? En welke applicaties zijn geschikt (of ongeschikt) voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden? In dit artikel kijk ik naar het maken, bewerken, samenwerken aan en opslaan van documentbestanden. Uitgaande van de de facto standaard, Microsoft Office, heb ik verschillende applicaties voor een Androidtablet getest. Wat kan je wel en niet met deze applicaties? En maakt het nog wat uit als je, net als bij de Asus Transformer, gebruik kunt maken van een toetsenbord?

Lees de rest van dit bericht

Luidt Volkswagen het einde van BYOD in?

Het lijkt me een vrij pijnlijke ervaring om straks, zo vlak voor de publicatiedatum van het boek, er achter te komen dat het onderwerp BYOD compleet achterhaald is en vervangen door …. Als een bedrijf als Volkswagen dan besluit om buiten werktijd geen e-mail meer door te zenden aan haar medewerkers, zet ik dat gelijk in de context van mijn boek. Wat betekent het besluit van Volkswagen voor een BYOD-beleid? Is het een voorbode van een nieuwe trend?

Lees de rest van dit bericht

Eerste ervaringen met de Asus Transformer

Waar maar enigszins mogelijk wil ik alle apparaten en programma’s die in het boek aan bod komen zelf testen. Om de kosten daarvan nog een beetje in de hand te houden, heb ik bij een aantal bedrijven gevraagd of zij het schrijven van het boek willen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een apparaat voor testdoeleinden. Asus Nederland reageerde én snel én positief, waardoor ik sinds gisteren de beschikking heb over de Asus Transformer. Ik mag er een maand mee werken en dat is op zich voldoende voor het testprogramma. Maar gisteren was het eerst even speeltijd.

Lees de rest van dit bericht

Gedeelde BYOD notities via Evernote

Al surfend en onderzoekend struikel ik over artikelen en onderzoekjes, al dan niet in de ‘Wij van WC-eend’-variant, over BYOD. Als ik ze een beetje interessant vind, dan sla ik ze op in Evernote. Evernote heeft de mogelijkheid om notitieboeken te delen met de grote buitenwereld. Handig, want het geeft mij de mogelijkheid het ruwe materiaal met jullie te delen. Het gedeelde notitieboek is hier te vinden.

Voel je de behoefte op een van de geselecteerde artikelen te reageren? Graag zelfs. Stuur de reactie dan naar het e-mailadres dat je onder aan de pagina kunt vinden.

Wat zijn dé apps voor BYOD werkers?

Tot voor kort hadden medewerkers een standaard computerwerkplek, draaiende op een versie van Windows met minimaal Microsoft Office, Internet Explorer en een aantal organisatiespecifieke programma’s. Met een BYOD-beleid gaat dat verschuiven. Computerwerkplekken worden mobiel en minder standaard. De desktop wordt aangevuld met laptops, tablets en smartphones, draaiend op een veelvoud aan besturingssystemen. Meer keuzen, meer bomen en -wellicht- daardoor minder zicht op het bos. In het boek wil 50 applicaties aanreiken als ‘must have’ voor de BYOD werkers? Welke applicaties kunnen jullie aanraden voor op de smartphone, tablet en laptop? Uiteindelijk zal ik minimaal de volgende selectiecriteria hanteren:

  • Hoe meer beschikbaar voor meerdere platformen en besturingssystemen, des te beter;
  • Hoe volwaardiger het freemium-aanbod, des te beter;
  • Hoe makkelijker jouw eigen content is veilig te stellen en over te hevelen naar een andere dienst, des te beter.

Maar voor nu hoor ik graag wat jouw absolute aanrader is, en waarom.

Gezocht: bedrijven met een BYOD-beleid, voor een interview

Ik ben op zoek naar bedrijven die al een BYOD-beleid uitvoeren. In een interview hoor ik dan graag wat jullie bevindingen zijn. Wat werkt wel, wat werkt niet? Waar moeten andere bedrijven en organisaties rekening mee houden? Ik probeer een interview te beperken tot 1 – 1,5 uur. Alle bedrijven die meewerken worden straks in het boek vermeld en de meest leerzame, leuke en interessante ervaringen kun je straks teruglezen.

Mag ik contact met je opnemen? Vul dan het onderstaande formulier in en we spreken elkaar dan binnenkort. Bedankt 🙂

Wat moet er in het BYOD boek komen?

Het boek ‘Bring your own device’ richt zich op werkgevers en professionals en moet hen handvatten geven om zo snel, zo makkelijk en zo veilig mogelijk aan de slag te gaan met een BYOD-beleid. Natuurlijk hangt veel af van de omvang van het bedrijf, de samenstelling van het personeelsbestand, de manier waarop je met derden interacteert. Het boek kan niet iedere situatie afdekken, maar het is de bedoeling om een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat er bij komt kijken, wat je vooraf moet regelen en overwegen. Ik heb een eerste outline opgesteld. De volgende punten zouden aan bod kunnen komen:

Lees de rest van dit bericht

BYOD bias naar open?

Hoe objectief kan ik, met mijn sterk ‘open’ profiel schrijven over BYOD? Dat moet toch uitdraaien op een boek waarvan op voorhand al duidelijk is dat open ICT het antwoord op alle vragen is? Het antwoord is zowel ‘ja’ als ‘nee’. Laat ik maar bij het ‘nee’ beginnen.

Op zich is het opvallend, grappig wellicht, dat je met een ‘open’ profiel gevraagd wordt jouw objectiviteit te garanderen. Ik heb er geen moeite mee, maar het zou mooi zijn als degenen die straks over BYOD gaan beslissen die waarborg ook vragen van het bataljon Microsoft Certified-adviseurs. In een zakelijke omgeving moet je nooit op voorhand leveranciersspecifiek of ideologisch insteken, maar moet je op zoek gaan naar de beste oplossing voor jouw situatie. Het voordeel van iemand met een ‘open bias’ is dat je dan zeker weet dat alle mogelijke goede oplossingen de revue passeren. En niet slechts de oplossing waarvoor de adviseur gecertificeerd is 😉 .

Lees de rest van dit bericht

Startschot

Wat is een van de centrale thema’s in mijn boeken, artikelen en columns? Ik schrijf voornamelijk over Linux, open source software en open standaarden, vanuit het perspectief van en voor eindgebruikers. In mijn colums probeer ik onder andere beleidsmakers en beslissers te overtuigen van het belang van open source en open standaarden. In de kern staat de overtuiging dat wij meer zeggenschap, inzicht en grip moeten hebben op de technologie die wij dagelijks gebruiken, dat wij meer vrijheid moeten hebben om te kiezen wat wij met technologie mogen en kunnen doen. Open source software en open standaarden zijn belangrijke bouwstenen om dit te realiseren. Vanuit deze kern is de stap naar Bring your own device snel gemaakt. Immers, BYOD -zoals Bring your own device wordt afgekort- geeft professionals de vrijheid te kiezen welke computertechnologie zij gebruiken voor hun werk. Academic Service geeft mij nu de ruimte een boek te schrijven over BYOD.

Lees de rest van dit bericht